EKSPERT XBASE


Program przeznaczony dla systemów Windows w wersji 32 bit jak i 64 bit.

System płacowo-kadrowy EKSPERT XBASE przeznaczony jest do wspomagania pracy działu rachuby i kosztów. Duża elastyczność systemu umożliwia stworzenie indywidualnego systemu obliczania wynagrodzeń, który ściśle uwzględnia wymagania i życzenia przyszłego użytkownika. Osiągnięto ją przez umożliwienie definiowania większości nazw, określeń i pojęć związanych z wynagrodzeniami, a także poprzez możliwość indywidualnego określania (i zmiany) mechanizmów działających w systemie. Jednocześnie, sparametryzowanie wielu wprowadzanych danych płacowych pozwala na dokonywanie bieżących zmian wszystkich jego elementów w czasie eksploatacji.

 

Z punktu widzenia użytkownika najistotniejszą sprawą jest dostosowanie systemu do określonych potrzeb, tak w zakresie struktury organizacyjnej danej instytucji, podziału grup pracowniczych i miejsc wypłat, wejściowych danych płacowych (składników brutto, potrąceń zasiłków itp.), jak i algorytmów płacowych (umożliwia rozliczanie wg różnych systemów wynagrodzeń, łącznie z wynagrodzeniami pracowników na kontraktach zagranicznych wypłacanymi w dowolnej walucie), formatu i zawartości listy płac, liczby i zawartości wszelkich zestawień. Zgodnie z jego życzeniem opracowane zostają wszystkie potrzebne wydruki (np. pasków, zestawień sumarycznych, rozdzielników kosztów. Itd.). Realizacja powyższych założeń jest przedmiotem wdrożenia opartego na szczegółowych założeniach i precyzyjnym określeniu potrzeb przyszłego użytkownika.

 

Konfiguracja systemu płacowo-kadrowego EKSPERT XBASE zapewnia pełną współpracę poszczególnych modułów. Dane wprowadzone i wstępnie przygotowane w jednym, mogą być wykorzystane w innym programie. Pozwala to zaoszczędzić czas i ułatwia pracę w systemie. Poszczególne moduły systemu, posiadają zabezpieczenia przed skutkami błędnej obsługi oraz dostępem osób nieupoważnionych. System EKSPERT XBASE jest prosty w obsłudze (menu, bogaty system podpowiedzi i informacji dodatkowych), nie wymaga od użytkownika wykształcenia informatycznego, jedynie podstawową znajomość obsługi komputera.

 

System kadrowo-płacowy EKSPERT XBASE współpracuje z programem PŁATNIK firmy PROKOM (umożliwia wygenerowanie plików w formacie KEDU dla wszystkich druków zgłoszeniowych i rozliczeniowych).

System EKSPERT XBASE może być użytkowany na pojedynczym stanowisku lub w sieci lokalnej (nie stosujemy dodatkowych opłat za możliwość pracy w sieci).

Moduły

KADRY

 • Wprowadzanie, przeglądanie i zmiana danych kadrowych.
 • Pełna ewidencja czasu pracy z wydrukami karty miesięcznej, rocznej oraz miesięczno-rocznej na podstawie wzorców kalendarzy lub ręcznego wprowadzania (możliwość połączenia z systemem RCP).
 • Tworzenie wydruków dowolnych dokumentów (np. umowy o pracę) oraz wszelkich zestawień, np. statystycznych (generator wydruków do dowolnej konfiguracji).
 • Definiowanie nowych danych kadrowych, zestawień i pozycji wydruków ewidencji czasu pracy.
 • Automatyczna kontrola danych typu urlop (wypoczynkowy, szkolny, opieka nad zdrowym dzieckiem).
 • Osobne wydruki dla wszystkich rodzajów obecności i nieobecności.
 • Wyliczanie stażu pracy oraz daty i lat najbliższego jubileuszu.
 • Możliwość przesyłu do modułu Płace danych związanych z czasem pracy potrzebnych do wyliczenia wynagrodzeń.

PŁACE

 • Tworzenie i obsługa kartoteki wszystkich pracowników, stanowiących źródło informacji o pracowniku i jego miejscu w strukturze zakładu.
 • Przygotowywanie danych do obliczeń płacowych, przeprowadzanie obliczeń dla dowolnej grupy pracowników.
 • Automatyczne naliczanie miesięcznej zaliczki na podatek od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (pobranych i odliczonych).
 • Drukowanie: listy płac, kart zarobkowych, sortów pieniężnych, zestawień zbiorczych, imiennych, rozdzielników kosztów.
 • Możliwość przygotowania noty księgowej oraz jej eksportu do dowolnego systemu FK.

ZASIŁKI

 • Naliczanie zasiłków ZUS oraz wynagrodzenia za chorobę zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 • Wydruk kart zasiłkowych i rozliczeń miesięcznych.
 • Kontrola długości okresu zasiłkowego, liczby dni zasiłku opiekuńczego i ponownego przeliczania podstawy dziennej zasiłku.
 • Uwzględnienie przepisu Art.92 Kodeksu Pracy; kontrola 33 dnia (lub 14 dla osób po 50 roku życia), do którego przysługuje wynagrodzenie za czas choroby.
 • Możliwość wprowadzania wyrównań do wszystkich zasiłków.
 • Przesył danych do modułów Płace oraz Kadry.

POMOST

 • Generowanie pliku KEDU do importu w programie Płatnik dla wszystkich rodzajów dokumentów ZUS - zgłoszeniowych pracownika i płatnika oraz rozliczeniowych, a także w deklaracji DRA w nowym formacie XML uwzględniającej składki FEP.
 • Możliwość zmiany i poprawy podłączeń danych przesyłanych do Płatnika.

DEKLARACJE

 • Deklaracja roczna zaliczek na podatek dochodowy (PIT-4R).
 • Informacja o dochodach uzyskanych przez pracownika oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11).
 • Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez pracownika (PIT-40).
 • Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT-8AR).
 • Oświadczenie dla celów dokonania obliczenia podatku dochodowego (PIT-12) oraz dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek (PIT-2).
 • Wydruk miesięcznych przychodów i zaliczek na podatek dochodowy na specjalnym wzorze DW (PIT-4).
 • Ewidencjonowanie danych niezbędnych do wydruku w/w dokumentów (dane pracownika, zakładu pracy czyli płatnika, i urzędów skarbowych).

BANK

 • Przekazywanie wynagrodzeń na osobiste konta pracowników poprzez wydrukowanie poleceń przelewów i zestawień zbiorczych do banku.

 • Przelewy zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych.

 • Generowanie plików eksportowych do przesyłu przelewów w formie elektronicznej (25 formatów).

KARTA

 • Szybkie, grupowe wprowadzanie danych (np. z kart pracy).

ARKUSZ

 • Obliczenia dowolnych list dodatkowych ze składkami lub bez (np. nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, wypłaty z tzw. funduszu socjalnego jeden raz lub kilkakrotnie w ciągu miesiąca).
 • Udostępnienie szybkiego, grupowego wprowadzania danych według formatu zgodnego z dowolnym dokumentem źródłowym np. kartą pracy.

UMOWY ZLECENIA

 • Wprowadzanie zleceniobiorców i danych dotyczących umów.
 • Drukowanie umów w dowolnym formacie (możliwość edycji załączonych wzorów).
 • Obliczenia rozliczeń wszystkich rodzajów umów zleceń, o dzieło oraz praw autorskich ze składkami lub bez (jeden raz lub kilkakrotnie w ciągu miesiąca).
 • Wydruk rozliczeń (rachunków), do każdego rodzaju umowy.
 • Selekcja i wydruk wykazów umów według jednego z kluczy (płatnik, zleceniobiorca, data wypłaty lub numer umowy).

INSTALATOR

 • Modyfikowanie systemu (m.in. definiowanie nowych danych płacowych, zmiana algorytmów obliczeń, ustalanie zawartości paska wynagrodzeń oraz zestawień) stosownie do wymagań użytkownika.Polecane Programy w tej kategorii


Technika Gliwice