O nasFirma SOFT EKSPERT Sp. z o.o. jest sukcesorką utworzonego w 1987 r. Zakładu Techniki Komputerowej SOFT EKSPERT. Jest producentem oraz integratorem oprogramowania biznesowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Ofertę handlową tworzy oprogramowanie dostosowane (funkcjonalnie i kosztowo) do każdego etapu rozwoju firmy. SOFT EKSPERT Sp. z o.o. jest producentem:
  • Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA (dedykowanego dla małych i średnich przedsiębiorstw),
  • Systemu Kadrowo-Płacowego miniEKSPERT (dedykowanego dla małych firm lub większych o nieskomplikowanym systemie naliczania wynagrodzeń).
SOFT EKSPERT Sp. z o.o. jest partnerem handlowym firm:
  • Soneta Sp. z o.o. - producenta systemu do zarządzania przedsiębiorstwem enova365 - certyfikat,
  • Symfonia Sp. z o.o. - producenta systemów kadrowo-płacowych Symfonia R2płatnik i Symfonia R2płatnikPRO - certyfikat,
  • RAKS Sp. z o.o. - producenta systemu do zarządzania przedsiębiorstwem RAKS SQL.
Sprzedaży oprogramowania towarzyszą wykonywane przez SOFT EKSPERT Sp. z o.o. usługi wdrożeniowe oraz adaptacyjne przystosowujące zakupione produkty do indywidualnych potrzeb użytkowników. Pojawiające się wśród naszych klientów oczekiwania kompleksowej obsługi informatycznej sprawiły, że wykonywane są również prace związane z instalacją sieci komputerowych, dostarczany jest markowy sprzęt komputerowy oraz - uzupełniające w stosunku do naszej oferty - oprogramowanie komputerowe innych producentów.

Posiadane zaplecze produkcyjne - oprócz stałego doskonalenia głównych produktów - umożliwia podejmowanie się realizacji projektów informatycznych na indywidualne zamówienie inwestora. Stałe grono współpracujących z SOFT EKSPERT Sp. z o.o. specjalistów umożliwia wykonanie ich w narzuconych kryteriach czasowych i kosztowych. Prowadzone są prace programistyczne o różnej skali złożoności i przy wykorzystaniu różnorakich narzędzi programistycznych.

W kwestiach podatkowych związanych z produkcją oprogramowania współpracujemy z doradcą podatkowym wpisanym przez Ministra Finansów na listę doradców podatkowych.
Technika Gliwice