Faq Techniczne1. Instalacja naszych produktów w różnych systemach operacyjnych

Dla właściwej pracy programu konfiguracja systemu operacyjnego musi pozwalać na otwarcie minimum 170 plików. W zależności od systemu operacyjnego operacji tej dokonuje się w następujący sposób:
 • DOS, Windows 95/98
  W systemie DOS, podobnie jak w Windows 95/98 liczba otwartych plików określana jest w pliku CONFIG.SYS, który standardowo znajduje się w katalogu głównym na dysku C:\ za pomocą polecenia: FILES = 170. Windows Millenium
 • Windows Millenium ma ograniczoną obsługę systemu DOS. Aby ustawić odpowiednio dużą liczbę otwartych plików należy wykonać następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Kliknij kartę SYSTEM.INI, a następnie odszukaj wiersz [386Enh].
  4. Po wybraniu tego wiersza powinna rozwinąć się gałąź zawierająca wpisy związane z tą sekcją.
  5. Jeśli jest tam wiersz "PerVMFiles=...", kliknij go, kliknij przycisk Edytuj, a następnie zmień ustawienie na liczbę większą, równą np. 170.
  6. Jeśli nie ma wiersza "PerVMFiles=..." , kliknij przycisk Nowa. W powstałym polu wpisz "PerVMFiles=170" (bez znaków cudzysłowu), a następnie kliknij przycisk OK.
  7. Kliknij przycisk Tak, aby uruchomić ponownie komputer, i spróbuj uruchomić program systemu MS-DOS (np. Firmę).
 • Windows NT/2000/XP/VISTA (32-bity)/7 (32-bity)
  Windows NT/2000/XP/VISTA (32-bity)/7 (32-bity)
  W systemach Windows NT/2000/XP/VISTA/7 wpis FILES=170 należy wprowadzić w pliku CONFIG.NT, który domyślnie znajduje się w katalogu: C:\WINNT\SYSTEM32\.
  UWAGA!
  W systemach VISTA oraz 7 aby program notatnik (w którym edytujemy plik CONFIG.NT) musi być uruchomiony w trybie "jako administrator". W przeciwnym wypadku nie będziemy mogli zapisać zmian.

2. Jak uruchomić nasze programy na pełnym ekranie pod Windows 2000/XP?

Aby w systemach Windows 2000 i XP program Firma mógł być wyświetlany na pełnym ekranie, należy najpierw dokonać odpowiedniej konfiguracji wyświetlania okna DOS. Możemy to zrobić w następujący sposób:
 • Jeżeli uruchamiać będziemy program z katalogu gdzie zainstalowana jest Firma, to dwa razy klikamy na plik Firma.bat uruchamiając program, następnie klikamy prawym klawiszem myszki na znak c:\ znajdujący się w lewym górnym rogu okienka programu Firma wchodzimy we właściwości konsoli lub właściwości i w zakładce Opcje w menu Opcje Wyświetlania zaznaczamy pełny ekran, następnie w zakładce Układ w menu Rozmiar Buforu Ekranu ustawiamy: szerokość 80, wysokość 25, Rozmiar Okna ustawiamy na szerokość 80, wysokość 25. Klikamy na przyciski Zastosuj i OK. Zamykamy okno programu. Po ponownym uruchomieniu program Firma biedzie wyświetlany na pełnym ekranie.
 • W przypadku "wyciągnięcia" skrótu do programu na pulpit (zalecany sposób) klikamy prawym klawiszem myszki na skrót wchodzimy we właściwości i w zakładce Opcje w menu Opcje Wyświetlania zaznaczamy pełny ekran, następnie w zakładce Układ w menu Rozmiar Buforu Ekranu ustawiamy: szerokość 80, wysokość 25, Rozmiar Okna ustawiamy na: szerokość 80, wysokość 25. Klikamy na przyciski Zastosuj i OK. Po uruchomieniu program Firma biedzie wyświetlany na pełnym ekranie.


3. Jak włączyć tryb pracy sieciowej programów FIRMA, miniEKSPERT i EKSPERT?

Procedurę włączenia trybu pracy sieciowej pokarzemy na przykładzie programu FIRMA.
Istnieją dwie metody uruchomienia trybu sieciowego programu FIRMA:
1. Wybierając go podczas instalacji programu.
2. Tworząc pusty plik w katalogu głównym programu FIRMA.

Tworzenie pustego pliku w katalogu programu FIRMA:
(zakładamy że FIRMA została zainstalowana w domyślnym katalogu)
 • Wybieramy polecenie Start>Uruchom,
 • W pole otwórz wpisujemy command (dla Windows 95/98/Me) lub cmd (dla windows NT/2000/XP/2003),
 • W wierszu polecenia wpisujemy echo > C:\FIRMA\SIEC, naciskamy ENTER,
 • Wpisujemy polecenie EXIT, naciskamy ENTER.
W przypadku użytkowania programu w sieci lokalnej, w której występują zarówno komputery z systemami Windows XP/2000/NT oraz Me/98/95, program FIRMA powinien być zainstalowany na komputerze z systemem serii NT [XP/2000/NT], a jego katalog udostępniony z pełnymi prawami dostępu. Na końcówkach natomiast należy zmapować sobie udostępniony katalog jako dysk sieciowy i dopiero wtedy utworzyć skrót do pliku FIRMA.BAT. Należy pamiętać także o ustawieniu na każdym komputerze innej wartości zmiennej EKS.
Technika Gliwice