Pobierz » FIRMA XBASE

SYSTEM FIRMA XBASE wersja 33.02 (27.10.2023)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania na systemach operacyjnych Windows XP i późniejszych:

  • W pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny),
  • W wersji ograniczonej czasowo (trial); pełna funkcjonalność przez 30 dni.

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.

SYSTEM FIRMA XBASE uzupełnienia do wersji 33.02 (27.10.2023)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
NADZORCA 33.02b (27.10.2023)
F-K 33.02d (27.10.2023)
KSIĘGA 33.02d (27.10.2023)
RYCZAŁT 33.02c (28.09.2023)
VAT 33.02f (11.08.2023)
ROZRACHUNKI 33.02d (26.07.2023)
ŚRODKI TRWAŁE 33.02b (28.09.2023)
CRM 32.02a (26.07.2023)
OBRÓT TOWAROWY - bez urz. fisk. 33.02d (27.10.2023)
OBRÓT TOWAROWY - kasy fiskalne 33.02d (27.10.2023)
OBRÓT TOWAROWY - FP 600 33.02d (27.10.2023)
OBRÓT TOWAROWY - DF 301 / THERMAL 33.02d (27.10.2023)
Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu FIRMA XBASE(32.02) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 26.01.2023).


Technika Gliwice