Softekpert.pl oprogramowanie dla firm,
               usługi informatyczne,
                        sprzęt komputerowy
SOFT EKSPERT Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16
zadzwoń: (32) 230-80-81
handlowy@softekspert.pl


Pobierz » FIRMA

SYSTEM FIRMA wersja 30.09 (16.12.2020)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania:

  • W pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny),
  • W wersji ograniczonej czasowo (trial); pełna funkcjonalność przez 30 dni.

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.


firma_full.exe
SYSTEM FIRMA uzupełnienia do wersji 30.09 (16.12.2020)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
NADZORCA 30.09c (19.10.2020)
F-K 30.09a (05.11.2020)
KSIĘGA 30.09a (05.11.2020)
RYCZAŁT 30.09a (05.11.2020)
VAT 30.09i (16.12.2020)
ROZRACHUNKI 30.09a (05.11.2020)
ŚRODKI TRWAŁE 30.09a (05.11.2020)
OBRÓT TOWAROWY - bez urz. fisk. 30.09e (11.12.2020)
OBRÓT TOWAROWY - kasy fiskalne 30.09e (11.12.2020)
OBRÓT TOWAROWY - FP 600 30.09e (11.12.2020)
OBRÓT TOWAROWY - DF 301 / THERMAL 30.09e (11.12.2020)
CRM 30.09a (05.11.2020)

Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu FIRMA (30.07) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 23.10.2020).


Pobierz » FIRMA XBASE

SYSTEM FIRMA XBASE wersja 30.09 (16.12.2020)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania na systemach operacyjnych Windows XP i późniejszych:

  • W pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny),
  • W wersji ograniczonej czasowo (trial); pełna funkcjonalność przez 30 dni.

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.


instal.exe
SYSTEM FIRMA XBASE uzupełnienia do wersji 30.09 (16.12.2020)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
NADZORCA 30.09c (05.11.2020)
F-K 30.09a (05.11.2020)
KSIĘGA 30.09a (05.11.2020)
RYCZAŁT 30.09a (05.11.2020)
VAT 30.09i (16.12.2020)
ROZRACHUNKI 30.09a (05.11.2020)
ŚRODKI TRWAŁE 30.09a (05.11.2020)
CRM 30.09a (05.11.2020)
OBRÓT TOWAROWY - bez urz. fisk. 30.09e (11.12.2020)
OBRÓT TOWAROWY - kasy fiskalne 30.09e (11.12.2020)
OBRÓT TOWAROWY - FP 600 30.09e (11.12.2020)
OBRÓT TOWAROWY - DF 301 / THERMAL 30.09e (11.12.2020)

Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu FIRMA XBASE(30.07) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 23.10.2020).


Pobierz » miniEKSPERT

SYSTEM miniEKSPERT wersja 31.01 (25.01.2021)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania:

  • W pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny),
  • W wersji demonstracyjnej,
  • W wersji ograniczonej czasowo (trial); pełna funkcjonalność przez 30 dni.

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.


minieks_full.exe
SYSTEM miniEKSPERT uzupełnienia do wersji 31.01 (25.01.2021)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
MASTER 31.01 (12.01.2021)
KADRY 31.01 (12.01.2021)
PŁACE 31.01 (12.01.2021)
DEKLARACJE 31.01c (25.01.2021)
ZASIŁKI 31.01 (12.01.2021)
BANK 31.01 (12.01.2021)
UMOWY ZLECENIA 31.01 (12.01.2021)
POMOST 31.01a (20.01.2021)
ALGORYTMY 31a (13.01.2021)

Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu miniEKSPERT (30.01) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 20.10.2020).


Pobierz » miniEKSPERT XBASE

SYSTEM miniEKSPERT XBASE wersja 31.01 (25.01.2021)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania:

  • W pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny),
  • W wersji demonstracyjnej,
  • W wersji ograniczonej czasowo (trial); pełna funkcjonalność przez 30 dni.

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.


mxinstal.exe
SYSTEM miniEKSPERT XBASE uzupełnienia do wersji 31.01 (25.01.2021)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
MASTER 31.01 (12.01.2021)
KADRY 31.01 (12.01.2021)
PŁACE 31.01 (12.01.2021)
DEKLARACJE 31.01c (25.01.2021)
ZASIŁKI 31.01 (12.01.2021)
BANK 31.01 (12.01.2021)
UMOWY ZLECENIA 31.01 (12.01.2021)
POMOST 31.01a (20.01.2021)
ALGORYTMY 31a (13.01.2021)

Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu miniEKSPERT XBASE(30.01) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 20.10.2020).


Pobierz » EKSPERT

SYSTEM EKSPERT wersja 31.01 (20.01.2021)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania w pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny).

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.


ekspert_full.exe
SYSTEM EKSPERT uzupełnienia do wersji 31.01 (20.01.2021)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
MASTER 31.01 (12.01.2021)
KADRY 31.01a (20.01.2021)
PŁACE 31.01 (12.01.2021)
DEKLARACJE 31.01b (20.01.2021)
ZASIŁKI 31.01 (12.01.2021)
BANK 31.01 (12.01.2021)
UMOWY ZLECENIA 31.01 (12.01.2021)
POMOST 31.01a (20.01.2021)
KARTA 31.01 (12.01.2021)
ARKUSZ 31.01 (12.01.2021)
INSTALATOR 31.01 (12.01.2021)

Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu EKSPERT (30.01) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 20.08.2020).


Pobierz » EKSPERT XBASE

SYSTEM EKSPERT XBASE wersja 31.01 (20.01.2021)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania w pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny).

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.


exinstal.exe
SYSTEM EKSPERT XBASE uzupełnienia do wersji 31.01 (20.01.2021)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
MASTER 31.01 (12.01.2021)
KADRY 31.01a (20.01.2021)
PŁACE 31.01 (12.01.2021)
DEKLARACJE 31.01b (20.01.2021)
ZASIŁKI 31.01 (12.01.2021)
BANK 31.01 (12.01.2021)
UMOWY ZLECENIA 31.01 (12.01.2021)
POMOST 31.01a (20.01.2021)
KARTA 31.01 (12.01.2021)
ARKUSZ 31.01 (12.01.2021)
INSTALATOR 31.01 (12.01.2021)

Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu EKSPERT XBASE(30.01) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 20.08.2020).


Technika Gliwice