Softekpert.pl oprogramowanie dla firm,
               usługi informatyczne,
                        sprzęt komputerowy
SOFT EKSPERT Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16
zadzwoń: (32) 230-80-81
handlowy@softekspert.pl


Pobierz » FIRMA

SYSTEM FIRMA wersja 29.10 (04.12.2019)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania:

  • W pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny),
  • W wersji ograniczonej czasowo (trial); pełna funkcjonalność przez 30 dni.

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.


firma_full.exe
SYSTEM FIRMA uzupełnienia do wersji 29.10 (04.12.2019)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
NADZORCA 29.10a (28.10.2019)
F-K 29.10a (23.10.2019)
KSIĘGA 29.10a (23.10.2019)
RYCZAŁT 29.10 (18.10.2019)
VAT 29.10c (04.12.2019)
ROZRACHUNKI 29.10b (19.11.2019)
ŚRODKI TRWAŁE 29.10a (15.11.2019)
OBRÓT TOWAROWY - bez urz. fisk. 29.10b (04.12.2019)
OBRÓT TOWAROWY - kasy fiskalne 29.10b (04.12.2019)
OBRÓT TOWAROWY - FP 600 29.10b (04.12.2019)
OBRÓT TOWAROWY - DF 301 / THERMAL 29.10b (04.12.2019)
CRM 29.10 (18.10.2019)

Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu FIRMA (29.06) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 31.07.2019).


Pobierz » FIRMA XBASE

SYSTEM FIRMA XBASE wersja 29.10 (04.12.2019)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania na systemach operacyjnych Windows XP i późniejszych:

  • W pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny),
  • W wersji ograniczonej czasowo (trial); pełna funkcjonalność przez 30 dni.

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.


instal.exe
SYSTEM FIRMA XBASE uzupełnienia do wersji 29.10 (04.12.2019)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
NADZORCA 29.10a (28.10.2019)
F-K 29.10a (23.10.2019)
KSIĘGA 29.10a (23.10.2019)
RYCZAŁT 29.10 (18.10.2019)
VAT 29.10c (04.12.2019)
ROZRACHUNKI 29.10b (19.11.2019)
ŚRODKI TRWAŁE 29.10a (15.11.2019)
CRM 29.10 (18.10.2019)
OBRÓT TOWAROWY - bez urz. fisk. 29.10b (04.12.2019)
OBRÓT TOWAROWY - kasy fiskalne 29.10b (04.12.2019)
OBRÓT TOWAROWY - FP 600 29.10b (04.12.2019)
OBRÓT TOWAROWY - DF 301 / THERMAL 29.10b (04.12.2019)

Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu FIRMA XBASE(29.06) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 31.07.2019).


Pobierz » miniEKSPERT

SYSTEM miniEKSPERT wersja 29.11 (06.12.2019)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania:

  • W pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny),
  • W wersji demonstracyjnej,
  • W wersji ograniczonej czasowo (trial); pełna funkcjonalność przez 30 dni.

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.


minieks_full.exe
SYSTEM miniEKSPERT uzupełnienia do wersji 29.11 (06.12.2019)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
MASTER 29.11 (06.12.2019)
KADRY 29.11 (06.12.2019)
PŁACE 29.11 (06.12.2019)
DEKLARACJE 29.11 (06.12.2019)
ZASIŁKI 29.11 (06.12.2019)
BANK 29.11 (06.12.2019)
UMOWY ZLECENIA 29.11 (06.12.2019)
POMOST 29.11 (06.12.2019)
ALGORYTMY 29k (06.12.2019)

Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu miniEKSPERT (29.10) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 07.11.2019).


Pobierz » miniEKSPERT XBASE

SYSTEM miniEKSPERT XBASE wersja 29.11 (06.12.2019)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania:

  • W pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny),
  • W wersji demonstracyjnej,
  • W wersji ograniczonej czasowo (trial); pełna funkcjonalność przez 30 dni.

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.


mxinstal.exe
SYSTEM miniEKSPERT XBASE uzupełnienia do wersji 29.11 (06.12.2019)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
MASTER 29.11 (06.12.2019)
KADRY 29.11 (06.12.2019)
PŁACE 29.11 (06.12.2019)
DEKLARACJE 29.11 (06.12.2019)
ZASIŁKI 29.11 (06.12.2019)
BANK 29.11 (06.12.2019)
UMOWY ZLECENIA 29.11 (06.12.2019)
POMOST 29.11 (06.12.2019)
ALGORYTMY 29k (06.12.2019)

Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu miniEKSPERT XBASE(29.10) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 07.11.2019).


Pobierz » EKSPERT

SYSTEM EKSPERT wersja 29.11 (06.12.2019)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania w pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny).

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.


ekspert_full.exe
SYSTEM EKSPERT uzupełnienia do wersji 29.11 (06.12.2019)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
MASTER 29.11 (06.12.2019)
KADRY 29.11 (06.12.2019)
PŁACE 29.11 (06.12.2019)
DEKLARACJE 29.11 (06.12.2019)
ZASIŁKI 29.11 (06.12.2019)
BANK 29.11 (06.12.2019)
UMOWY ZLECENIA 29.11 (06.12.2019)
POMOST 29.11 (06.12.2019)
KARTA 29.11 (06.12.2019)
ARKUSZ 29.11 (06.12.2019)
INSTALATOR 29.11 (06.12.2019)

Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu EKSPERT (29.06) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 04.07.2019).


Pobierz » EKSPERT XBASE

SYSTEM EKSPERT XBASE wersja 29.11 (06.12.2019)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania w pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny).

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.


exinstal.exe
SYSTEM EKSPERT XBASE uzupełnienia do wersji 29.11 (06.12.2019)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
MASTER 29.11 (06.12.2019)
KADRY 29.11 (06.12.2019)
PŁACE 29.11 (06.12.2019)
DEKLARACJE 29.11 (06.12.2019)
ZASIŁKI 29.11 (06.12.2019)
BANK 29.11 (06.12.2019)
UMOWY ZLECENIA 29.11 (06.12.2019)
POMOST 29.11 (06.12.2019)
KARTA 29.11 (06.12.2019)
ARKUSZ 29.11 (06.12.2019)
INSTALATOR 29.11 (06.12.2019)

Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu EKSPERT XBASE(29.06) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 04.07.2019).


Technika Gliwice